Pomoc prawna

Co może być dowodem w sprawie ?

Grażyna Tomanek30 sierpnia 2015Komentarze (1)

Dzisiaj chciałabym wyjaśnić, jak wykazać winę współmałżonka za rozpad małżeństwa.

Postępowanie sądowe tak jest urządzone, że jeśli coś twierdzisz, musisz to udowodnić. Możesz co prawda liczyć na to, że druga strona sama przyzna się do winy, istnieje jednak ryzyko, że na takim założeniu daleko nie zajedziesz.

W tym miejscu  pojawia się pytanie: co może być dowodem w sprawie rozwodowej?

Podstawowe dowody to: przesłuchania świadków, dokumenty, przesłuchanie stron oraz dowody wtórne. Inne dowody np. opinia biegłego czy oględziny są rzadziej wykorzystywane dla wykazania winy w rozwodzie. Opinie, szczególnie psychologiczne, są za to powszechnie stosowane celem rozstrzygnięcia kwestii związanych z władzą rodzicielską.

Wbrew panującemu przekonaniu członkowie rodziny mogą być świadkami w sprawie; bardzo często to właśnie oni mają najwięcej informacji na temat tego, co działo się w Twoim małżeństwie.

Natomiast nie mogą być świadkami Wasze dzieci, jeśli nie ukończyły siedemnastu lat (ani inne dzieci, które nie ukończyły trzynastu lat). Generalnie, do wnioskowania nawet starszych dzieci powinieneś podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ konieczność angażowania się w konflikt rodziców może być dla nich bardzo traumatyczna.

Członkowie najbliższej rodziny  mają prawo odmówić składania zeznań, o czym sąd pouczy ich na wstępie. Osoby obce muszą zeznawać, ale często, już na sali rozpraw, okazuje się, że ,,nic nie widziały i nic nie słyszały”, dlatego przed ich zawnioskowaniem dobrze jest zrobić rozeznanie w tej materii.

Dowody mogą mieć postać dokumentów (prywatnych lub urzędowych). Możesz złożyć do sądu dokumenty, w których posiadaniu jesteś albo zawnioskować aby Sąd zwrócił się o nadesłanie dokumentów, do których nie masz dostępu. Najczęściej zachodzi taka potrzeba w odniesieniu do: akt innej sprawy (np. karnej), informacji o interwencjach policji, z izby wytrzeźwień, dokumentacji medycznej lub dotyczących rachunków bankowych drugiej strony.

Celem uzupełnienia okoliczności wykazywanych za pomocą świadków i dokumentów możesz powołać tzw. wtórne dowody.  Należą do nich m.in. wydruki komputerowe, zrzuty ekranu, korespondencja mailowa i sms-owa, fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe itp.

Przepisy postępowania cywilnego wprost nie wykluczają możliwości wykorzystania dowodów uzyskanych w sposób nielegalny (np. z podsłuchu); wiele zależy w tej materii od przekonania sędziego. Nie możesz jednak zapominać, że druga strona może złożyć do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania karnego, jeżeli niezgodnie z prawem uzyskałeś informacje, które nie były dla Ciebie przeznaczone (art. 267 kodeksu karnego).

Przesłuchanie stron z reguły odbywa się na samym końcu postępowania; dzięki temu możesz ustosunkować się do wszystkich dowodów przeprowadzonych wcześniej. Podczas przesłuchania powinieneś powiedzieć np. dlaczego nie zgadzasz się z zeznaniami niektórych świadków oraz przedstawić własną interpretację dowodów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

grzesio 1 września, 2015 o 18:23

aaa np. nagranie z dyktafonu bez zgody drugiej osoby tez albo np. z pobudek czysto prowokacyjnych …??

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: