kontakty z dziećmi

Plan wychowawczy, jaki wybrać?

Grażyna Tomanek        04 czerwca 2017        4 komentarze

Nie zamierzam udostępniać kolejnego wzoru porozumienia rodzicielskiego (zwanego też planem wychowawczym), ponieważ internet jest ich pełen, o czym na pewno już wiesz, jeśli jesteś zainteresowany tym tematem. Przedłożenie sądowi porozumienia (w formie pisemnej) jest konieczne, jeśli chcesz wykonywać tzw. opiekę naprzemienną. Ponieważ żaden przepis nie wskazuje, jakie są obowiązkowe elementy planu wychowawczego, wyłącznie od oceny […]

Uprowadzenie rodzicielskie

Grażyna Tomanek        09 kwietnia 2017        2 komentarze

Temat uprowadzeń rodzicielskich jest ciągle gorący. W ostatnim czasie głośno podnoszono zarzuty wobec sądów polskich za niewłaściwe (zbyt liberalne) respektowanie konwencji haskiej. Zgodnie z konwencją dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzoną w Hadze w dniu 25 października 1980 roku uprowadzenie rodzicielskie powinno zostać udaremnione przez władze państwa, do którego dziecko została wywiezione. Postaram się […]

Opieka naprzemienna

Grażyna Tomanek        15 maja 2016        2 komentarze

Wspólne sprawowanie władzy rodzicielskiej, plan wychowawczy, opieka naprzemienna – każde z tych pojęć ma odmienne znaczenie i nie mogą być używane zamiennie, dlatego postaram się wyjaśnić na czym polegają różnice między nimi. Wspólne sprawowanie władzy rodzicielskiej  to stosunkowa nowość wprowadzona w sierpniu 2015r., nie pozbawia ani nie ogranicza żadnemu z rodziców władzy rodzicielskiej. Rodzice powinni wspólnie […]

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Grażyna Tomanek        11 listopada 2015        4 komentarze

Zawrzało po wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 lipca 2015 roku. Na podstawie powyższego wyroku matka ma zapłacić zadośćuczynienie ojcu dzieci za to, że uniemożliwiała mu kontakty z nimi. Konkretnie:  5.000,00 złotych za rok uniemożliwiania kontaktów. Taki wyrok to rzeczywiście nowe spojrzenie na kwestię kontaktów. Przypomnę, że dla egzekwowania kontaktów dotychczas stosowane były wyłącznie […]