Pomoc prawna

władza rodzicielska

Procedura rozwodowa Postępowanie rozwodowe rodzi wiele pytań, mimo że wielokrotnie pisałam już jak wygląda sprawa rozwodowa. Nieustanne zmiany przepisów postępowania cywilnego mają również wpływ na procedurę rozwodową. Nawet prawnicy, jeśli  na co dzień nie mają do czynienia ze sprawami rodzinnymi, popełniają błędy podczas spraw rozwodowych. Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której musisz się rozwieść, […]

Pojęcie opieki naprzemiennej nie zostało zdefiniowane w prawie rodzinnym. Mogłoby się wydawać, że ustalenie czy rodzice sprawują władzę w systemie opieki naprzemiennej nie powinno stanowić problemu, jednak wcale tak nie jest. W praktyce brak definicji opieki naprzemiennej rodzi wiele problemów, jednym z  nich jest przyznawanie prawa do świadczenia 500+. Dzieje się tak od początku wprowadzenia […]

Jak ustanowić opiekę naprzemienną

Grażyna Tomanek21 września 20202 komentarze

Podstawa prawna opieki naprzemiennej Instytucja opieki naprzemiennej rodzi wiele niejasności i problemów w praktyce. Od czasu wprowadzenia możliwości zastosowania opieki naprzemiennej czyli od 2016 roku zarówno środowiska prawnicze, jak i rodzice, wielokrotnie postulowali o sprecyzowanie przepisów dotyczących opieki naprzemiennej. Problemy z  opieką naprzemienną wynikają z tego, że kodeks rodzinny i opiekuńczy w ogóle nie przewiduje […]

Dziecko w sprawie rozwodowej

Grażyna Tomanek29 września 2019Komentarze (0)

Dzieci nie powinny być angażowane w konflikty rodziców. Powyższa reguła dotyczy relacji domowych, ale znalazła też odzwierciedlenie w prawie procesowym. Jej konsekwencją jest zakaz przesłuchiwania dzieci w charakterze świadków w sprawach rozwodowych rodziców. Zakaz występowania dzieci w charakterze świadków nie oznacza, że dzieci nie mają prawa do wyrażenia własnego zdania w sprawach, które ich dotyczą. […]

Zmiany w kodeksie rodzinnym Temat zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie schodzi ostatnio z pierwszych stron mediów. Głównym tematem są oczywiście alimenty natychmiastowe oraz obowiązkowe posiedzenia mediacyjne w sprawach rozwodowych. Postaram się w najbliższych dniach wrócić do tych kwestii, w szczególności odnośnie zagrożeń, jakie upatruje w nowych rozwiązaniach. Tymczasem w dniu 26 czerwca rząd […]