Pomoc prawna

Procedura rozwodowa: jak przebiega i co warto o niej wiedzieć?

Grażyna Tomanek22 maja 2023Komentarze (0)

Procedura rozwodowa

Postępowanie rozwodowe rodzi wiele pytań, mimo że wielokrotnie pisałam już jak wygląda sprawa rozwodowa. Nieustanne zmiany przepisów postępowania cywilnego mają również wpływ na procedurę rozwodową.

Nawet prawnicy, jeśli  na co dzień nie mają do czynienia ze sprawami rodzinnymi, popełniają błędy podczas spraw rozwodowych.

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której musisz się rozwieść, ważne jest, aby zrozumieć, jak przebiega postępowanie rozwodowe  i co warto wiedzieć, aby je skutecznie przeprowadzić.

Procedura rozwodowa

 Z winą czy bez?

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce obserwuje się dwa rodzaje rozwodu: rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód z orzekaniem o winie. W każdym przypadku rozwiązanie małżeństwa musi poprzedzać stwierdzenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zgodnie z przepisami, obowiązkiem sądu jest ustalenie, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. W zasadzie zatem, rozwód z ustaleniem winy pozostaje regułą. Rozwód bez winy możliwy jest tylko wówczas, gdy zarówno powód jak i pozwany zgodzą się aby winy nie ustalać.

Decyzja, czy domagać się rozwodu z winą czy rozwodu bez winy będzie kluczowa dla przebiegu postępowania.

Pierwszym krokiem jest oczywiście przygotowanie pozwu rozwodowego. Pozew powinien zawierać twoje stanowisko odnośnie tego czy ustalać winę oraz odnośnie wszystkich kwestii, którymi obowiązkowo zajmuje się sąd w sprawie rozwodowej.

Pozew wnosi się do sądu okręgowego ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Są oczywiście wyjątki od tej zasady, opisałam o nich tu.

Nie tylko rozwiązanie małżeństwa

Zgodnie z przepisami, sąd w wyroku rozwodowym orzeka również o:

 1. władzy rodzicielskiej
 2. kontaktach z dziećmi
 3. alimentach na dzieci
 4. alimentach na małżonka
 5. sposobie korzystania z mieszkania.

W sytuacji gdy domagasz się ustalenia winy, wskaż wszystkie dowody, jakie posiadasz.

Nie licz na to, że sąd będzie Ci wskazywał, co masz złożyć jako dowód. Sam musisz podjąć decyzję, jakie dowody chcesz przeprowadzić w sądzie.

Licz się z tym, że jeśli tylko opiszesz okoliczności rozpadu małżeństwa ale nie przedstawisz dowodów – możesz przegrać sprawę.

Władza rodzicielska

Obecnie najczęściej sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron obojgu rodzicom i ustala miejsce ich zamieszkania przy jednym z nich.

Możliwe jest też uregulowanie opieki naprzemiennej, ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodzicom a nawet pozbawienie tej władzy.

Jeśli w trakcie rozwodu Sąd uzna, że dobro dzieci jest zagrożone, może wydawać zarządzenia opiekuńcze wg własnego uznania.

Takim zarządzeniem może być np. ustalenie nadzoru kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej a nawet umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

W każdej sprawie sąd wysyła kuratora do miejsca zamieszkania dziecka aby ten ustalił warunki, w jakich dziecko żyje oraz czy nie zachodzi naruszenie dobra dziecka.

Procedura rozwodowa – Kontakty z dziećmi

Jeśli nie chcesz aby sąd regulował kontakty z dziećmi – napisz, że jako rodzice sami dochodzicie do porozumienia i na bieżąco ustalacie terminy kontaktów. Sąd może uregulować kontakty w sposób sztywny, czyli np. w co drugi weekend od godziny 19.00 w piątek do godziny 19.00 w niedzielę lub w inny sposób.

Wyrok sądowy powinien być przestrzegany przez oboje rodziców, ponieważ w przeciwnym razie narażają się na karę.

Wspólne mieszkanie

Jeśli nie ma potrzeby aby ustalać jak korzystać z mieszkania albo nie domagasz się eksmisji – określ, aby sąd nie orzekał o wspólnym mieszkaniu.

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o możliwości orzeczenia eksmisji w wyroku rozwodowym zajrzyj tu.

Alimenty

Domagając się alimentów na siebie albo na dziecko musisz przedstawić kalkulację kosztów utrzymania.

Warto przyłożyć się do tego zadania, ponieważ wysokość alimentów w rozwodzie zawsze będzie punktem wyjścia do ich ewentualnej zmiany w przyszłości.

Mediacja

Według obecnych przepisów powinieneś zaznaczyć w pozwie, czy korzystaliście z mediacji.

Sąd może kierować na mediację jeszcze przed pierwszą rozprawą.

W ramach mediacji może dojść do ustalenia zgodnego stanowisko odnośnie wszystkich opisanych wyżej spraw. Oczywiście niewykluczone, że mediacja doprowadzi również do pogodzenia małżonków. Nie musisz się zgodzić na mediację jeżeli uważasz że jest ona bezcelowa.

Zanim jednak dojdzie do mediacji, sąd doręczy pozew drugiej stronie.

Pozwany musi w zakreślonym terminie, z reguły 14 dniowym, odpowiedzieć na pozew.

Następnie, sąd wyznaczy pierwszy termin rozprawy.

Procedura rozwodowa – rozprawa

W sprawach gdzie sąd nie ustala winy, a kwestie dotyczące dzieci również zostały ustalone polubownie (albo gdy strony nie mają dzieci), bardzo często rozwód orzekany jest na jednej rozprawie.

Postępowanie dowodowe w sprawie polubownej ogranicza się do przesłuchania stron.

O co sąd pyta podczas przesłuchania możesz przeczytać tutaj.

Natomiast ustalanie winy albo rozstrzyganie sporów dotyczących władzy rodzicielskiej wymaga wyznaczania kolejnych terminów rozpraw. Ilość kolejnych rozpraw uzależniona jest z kolei od tego ile strony złożyły wniosków dowodowych. Co może być dowodem w sprawie opisałam wcześniej tu.

Pomimo, że starałam się wyjaśnić jak krok po kroku przebiega procedura rozwodowa, pamiętaj, że nie da się przewidzieć każdego ruchu – sądu i przeciwnika.

Od wyroku rozwodowego można wnieść apelację, ale najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie satysfakcjonującego wyroku już w sądzie I instancji.

Grażyna Tomanek
adwokat

Zdjęcie dodane przez cottonbro studio

***

Dziecko zdecyduje czy wyrok obowiązuje*

Ręce mi opadły, kiedy przeczytałam najnowszy wyrok trybunału NIEkonstytucyjnego z 22 czerwca br.

Niezły prezencik na dzień ojca pomyślałam sobie bo prawdą jest, że to ojcowie w większości będą ofiarami tego ,,wyroku”.

Przechodząc do konkretów gremium orzekło, że [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: