Pomoc prawna

Obniżenie alimentów a koronawirus

Grażyna Tomanek23 sierpnia 2020Komentarze (1)

Moje dochody zmniejszyły się w związku z epidemią koronawirusa, czy w związku z tym mogę płacić mniejsze alimenty?

Takie pytania zadajecie mi ostatnio bardzo często w kancelarii i na blogu.

Jeżeli wysokość alimentów została ustalona wyrokiem lub ugodą sądową, nie możesz obniżyć ich samowolnie. Brak terminowej wpłaty alimentów w pełnej wysokości może narazić cię na wszczęcie egzekucji komorniczej.

Egzekwowanie alimentów przez komornika wiąże się z dodatkowymi kosztami, od których w przyszłości trudno będzie ci się uwolnić.

Wiem, że relacje pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem w sprawach o alimenty mogą być trudne, ale najlepszym rozwiązaniem byłoby ugodowe porozumienie odnośnie obniżenia alimentów.

Jeżeli Twoje relacje z wierzycielem są trudne, rozważ zwrócenie się do adwokata, który wystąpi z odpowiednim listem do wierzyciela. Jest szansa, że wypracujecie możliwość obniżenia alimentów bez udziału sądu. Ugoda musi mieć odpowiednią formę i jednoznaczną treść. Właściwie zawarta ugoda powinna gwarantować zobowiązanemu do alimentacji, że wierzyciel nie zmieni zdania i nie skieruje wyroku do egzekucji komorniczej.

Jak obniżyć alimenty, gdy ugoda nie jest możliwa?

W przypadku, gdy nie doszło do zawarcia ugody odnośnie obniżenia alimentów pozostaje ci wystąpienie na drogę sądową. Pozew o obniżenie alimentów składasz do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (czyli osoby uprawnionej do alimentów).

Pozew podlega opłacie, ale możesz w treści pozwu wnioskować zwolnienie od kosztów sądowych.

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych zarezerwowana jest dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Sprawy o obniżenie alimentów nie należą do kategorii spraw pilnych. W obecnej sytuacji rozpoznawanie spraw przed sądami następuje o wiele wolniej aniżeli przed epidemią. Czas oczekiwania na rozprawę może wynosić nawet kilka miesięcy.

W jaki sposób przyspieszyć rozpoznanie sprawy o alimenty?

Pozwy o obniżenie alimentów nie należą do spraw, które rozpoznawane są w trybie pilnym. Natomiast wniosek o zabezpieczenie roszczenia o obniżenie alimentów, powinien być rozpoznany przez sąd w terminie tygodnia. Wniosek o zabezpieczenie w sprawach alimentacyjnych może być rozpoznany na posiedzeniu niejawnym.

Kiedy sąd rozpozna wniosek na posiedzeniu niejawnym?

Z całą pewnością aby rozpoznać wniosek o zabezpieczenie roszczenia na posiedzeniu niejawnym czyli bez przeprowadzenia rozprawy sąd powinien dysponować wystarczającym materiałem dowodowym, na podstawie którego może stwierdzić zasadność wniosku. Do wniosku o zabezpieczenie powinieneś dołączyć wszystkie dowody, które świadczą o tym, że twoje dochody uległy obniżeniu i że nie masz innych możliwości uzyskania dochodu.

Jakie dowody zawnioskować w sprawie o obniżenie alimentów?

Przydatnymi dowodami w sprawie o obniżenie alimentów mogą okazać się:

  • zaświadczenia o wysokości dochodów z zakładu pracy,
  • zaświadczenie pracodawcy o utracie możliwości dodatkowego zarobkowania np. w nadgodzinach lub w dni wolne od pracy,
  • decyzja o przyznaniu wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej,
  • dokumenty na potwierdzenie wysokości spłacanych zobowiązań.

Poza wymienionymi dowodami istotne są również wszystkie pozostałe dokumenty obrazujące sytuację materialną, osobiste zaangażowanie w opiekę nad dziećmi. Więcej wiadomości o dowodach zawarłam we wpisie ,,Co może być dowodem w sprawie”.

Roszczenie o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o obniżenie alimentów powinno zostać rozpoznane przez sąd bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 tygodnia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (32) 271 27 90e-mail: sekretariat@adwokat-tomanek.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

piotr 17 września, 2020 o 11:21

Rozwód to bardzo trudna decyzja, którą nie planujemy zawierając małżeństwo. Dlatego warto w sprawach rozwodowych udać się po pomoc prawną, bo samodzielne załatwianie wszystkiego może nie być dobrą decyzją.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: