Pomoc prawna

#władza rodzicielska

Pojęcie opieki naprzemiennej nie zostało zdefiniowane w prawie rodzinnym. Mogłoby się wydawać, że ustalenie czy rodzice sprawują władzę w systemie opieki naprzemiennej nie powinno stanowić problemu, jednak wcale tak nie jest. W praktyce brak definicji opieki naprzemiennej rodzi wiele problemów, jednym z  nich jest przyznawanie prawa do świadczenia 500+. Dzieje się tak od początku wprowadzenia […]