Pomoc prawna

Nowe opłaty sądowe w sprawach rodzinnych

Grażyna Tomanek17 sierpnia 2019Komentarze (0)

Pisałam ostatnio o planowanych zmianach w kodeksie rodzinnym, które wprowadzą rewolucyjne zmiany w zakresie zaprzeczenia ojcostwa. Chciałabym kontynuować wątek planowanych zmian w prawie rodzinnym, ale dzisiaj nie mam wyboru i muszę pisać o pilniejszym problemie.

Są nim nowe opłaty sądowe, które wejdą w życie 21 sierpnia 2019 roku.

Nowe opłaty sądowe w sprawach rodzinnych - rodzina w lesieKonieczność uiszczenia opłat w nowej wysokości dotyczy wszystkich spraw i na każdym etapie. Oznacza to, że zarówno Ci, którzy zakładają sprawę rodzinną jak i Ci, którzy mają ją ,,na biegu” powinni zwrócić uwagę na zmianę opłat. Nowe opłaty wchodzą ,,z marszu” w dniu 21 sierpnia 2019 roku.

Nowe stawki opłat kancelaryjnych

Opłata w wysokości 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron żądanego dokumentu tj.:

 1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 4. zaświadczenia

oraz za każdy wydany informatyczny nośnik danych (czyli zapis dźwięku lub obrazu z rozprawy).

Pierwszy wniosek o wydanie orzeczenia z klauzula wykonalności kończącego sprawę od strony, która zakładała sprawę w sądzie (czyli od powoda lub wnioskodawcy) jest zwolniony z opłaty.

Opłata od wniosku o wydanie orzeczenia z uzasadnieniem wynosi 100 złotych. Do tej pory wyrok z uzasadnieniem doręczano bez opłaty.

Jeżeli zdecydujesz się wnieść apelację od orzeczenia, uiszczone 100 złotych zostanie zaliczone na poczet wpisu od apelacji lub zażalenia.

Opłata od pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, do tej pory podlegał opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sprawy. Wartość sprawy alimentacyjnej to suma alimentów za 12 miesięcy. Po zmianach wpis w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego będzie pobierany w wysokości:

 1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Opłata od zawezwania do ugody

Zawezwanie do próby ugodowej podlega opłacie w wysokości 1/5 przedstawionej powyżej stawki. Piszę o tym bo często stosuję to rozwiązanie dla polubownego zwolnienia z  obowiązku alimentacyjnego.

Opłata od wniosku o zabezpieczenie

Podwyższeniu ulega opłata od wniosku w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego z 40 złotych do 100 złotych. Nowością jest, że opłacie podlega również wniosek zawarty w piśmie wszczynającym sprawę. Przykładowo, jeżeli we wniosku o powierzenie władzy rodzicielskiej umieścimy wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego w postaci ustalenia miejsca zamieszkania dziecka na czas toczącego się postępowania, musimy zapłacić 100 złotych od wniosku wszczynającego postępowanie i 100 złotych od wniosku o zabezpieczenie (łącznie 200 złotych).

Opłaty w postępowaniu nieprocesowym

Opłatę w wysokości 100 złotych (zamiast 40 złotych) pobiera się od:

 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
 • apelacji, zażalenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu (np. w sprawie nadzoru nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej).

Opłaty w innych sprawach rodzinnych

Nie uległy zmianie dotychczasowe stawki w wysokości 100 złotych w takich sprawach rodzinnych jak:

 1. zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
 2. zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;
 3. separację na zgodne żądanie małżonków;
 4. zniesienie separacji;
 5. zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;
 6. zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

Wpis w sprawach o rozwód

Bez zmian pozostała także wysokość wpisu w sprawach o rozwód i separację (przynajmniej do czasu), która wynosi 600 złotych. Nadal, po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód lub separację bez orzekania o winie powód otrzyma zwrot połowy opłaty sądowej, tj. 300 złotych.

***

Zdjęcie by John-Mark Smith

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: