Pomoc prawna

Wniosek o zabezpieczenie

297,00  z VAT

Każde pismo przygotowujemy indywidualnie i staramy się, aby było jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Umieść produkt w koszyku i dokonaj płatności;
 2. Odpowiedzi na pytania znajdujące się w opisie poniżej, wyślij na adres sekretariat@adwokat-tomanek.pl podając nr zamówienia lub imię oraz nazwisko.

Postaramy się, jak najszybciej, przygotować pismo, które pomoże Ci uzasadnić swoje stanowisko w sądzie.

Kategoria:

Dane niezbędne do wniosku o zabezpieczenie:

 1. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 2. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania strony przeciwnej, numer PESEL,
 3. Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, data i miejsce urodzenia małoletnich dzieci – jeżeli zabezpieczenie ich dotyczy,
 4. Informacja, czy wniosek ma być złożony do sprawy, która jest w toku, dane sądu, sygnatura sprawy, informacja czy w sprawie były już wydane postanowienia i ich treść,
 5. Informacje (sygnatury akt oraz sąd) o ewentualnych wcześniejszych sprawach, jakie toczyły się między stronami przed sądem rodzinnym,
 6. Opis żądanego sposobu zabezpieczenia,
 7. W przypadku zabezpieczenia alimentów: krótki opis sytuacji wychowawczej dzieci (maksymalnie 2 strony A4) i dotychczasowy sposób przyczyniania się do zaspokajania potrzeb dzieci,
 8. Wnioski dowodowe, mogą to być m.in.:
 • dane świadków – imię, nazwisko, adres zamieszkania, fakty które mają zeznać,
 • opis dokumentów ,
 • informacje, o jakie sąd ma się zwrócić do instytucji w przypadku, gdy strona nie może sama tych informacji uzyskać,
 1. Wysokość żądanych alimentów,
 2. Koszty utrzymania dzieci, koszty utrzymania mieszkania i opłaty stałe (m.in. czynsz, gaz, energia elektryczna, internet, wywóz śmieci, kredyty),
 3. Dochody obojga rodziców, miejsce zatrudnienia, wysokość dochodów,
 4. W przypadku zabezpieczenia władzy rodzicielskiej – opis sytuacji wychowawczej,
 5. W przypadku zabezpieczenia kontaktów – proponowany sposób kontaktów.