Pomoc prawna

Wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę

369,00  z VAT

Każde pismo przygotowujemy indywidualnie i staramy się, aby było jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Umieść produkt w koszyku i dokonaj płatności;
 2. Odpowiedzi na pytania znajdujące się w opisie poniżej, wyślij na adres sekretariat@adwokat-tomanek.pl  podając nr zamówienia lub imię oraz nazwisko.

Postaramy się, jak najszybciej, przygotować pismo, które pomoże Ci uzasadnić swoje stanowisko w sądzie.

Kategoria:

Dane niezbędne do wniosku o zgodę na wyjazd za granicę:

 1. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 2. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania strony przeciwnej, numer PESEL,
 3. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, data i miejsce urodzenia dziecka,
 4. Informacje (sygnatury akt oraz sąd) o ewentualnych wcześniejszych sprawach, jakie toczyły się między stronami przed sądem rodzinnym i zapadłe orzeczenia,
 5. Opis sytuacji wychowawczej dzieci (maksymalnie 2 strony A4),
 6. Uzasadnienie jaki jest cel wyjazdu, dlaczego jest on zgodny z dobrem dziecka
 7. Wnioski dowodowe uzasadniające konieczność uzyskania paszportu, mogą to być m.in.:
 • dane świadków – imię, nazwisko, adres zamieszkania, fakty które mają zeznać,
 • opis dokumentów ,
 • informacje, o jakie sąd ma się zwrócić do instytucji w przypadku, gdy strona nie może sama tych informacji uzyskać,