Pomoc prawna

Pozew o rozwód (lub separację) z ustaleniem winy

369,00  z VAT

Każde pismo przygotowujemy indywidualnie i staramy się, aby było jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Umieść produkt w koszyku i dokonaj płatności;
 2. Odpowiedzi na pytania znajdujące się w opisie poniżej, wyślij na adres sekretariat@adwokat-tomanek.pl podając nr zamówienia lub imię oraz nazwisko.

Postaramy się, jak najszybciej, przygotować pismo, które pomoże Ci uzasadnić swoje stanowisko w sądzie.

Kategoria:

Dane niezbędne do sprawy o rozwód lub separację:

 1. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 2. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania strony przeciwnej, numer PESEL,
 3. Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, data i miejsce urodzenia małoletnich wspólnych dzieci,
 4. Ostatnie wspólne miejsce zamieszkania (miejscowość),
 5. Data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego,
 6. Informacje (sygnatury akt oraz sąd) o sprawach, jakie toczyły się między stronami przed sądem rodzinnym lub karnym,
 7. Przyczyny rozpadu małżeństwa, krótki opis sytuacji (maksymalnie 2 strony A4), daty ustania więzi fizycznej, gospodarczej i emocjonalnej,
 8. W przypadku ustalania winy – proszę podać wnioski dowodowe, mogą to być m.in.:
 • dane świadków – imię, nazwisko, adres zamieszkania, fakty które mają zeznać,
 • opis dokumentów,
 • informacje o jakie sąd ma się zwrócić do instytucji, w przypadku gdy strona nie może sama tych informacji uzyskać,
 1. Oczekiwania odnośnie władzy rodzicielskiej, alimentów (wysokość) i kontaktów – podanie konkretnego sposobu uregulowania lub zaznaczenie, że nie ma potrzeby sztywnego regulowania,
 2. Koszty utrzymania dzieci, koszty utrzymania mieszkania i opłaty stałe (m.in. czynsz, gaz, energia elektryczna, internet, wywóz śmieci, kredyty),
 3. Dochody obojga rodziców, miejsce zatrudnienia, wysokość dochodów,
 4. W przypadku żądania alimentów na małżonka – jak w punkcie 10 plus opis sytuacji materialnej stron.