Prosty sposób jak uniknąć sądu

Grażyna Tomanek        13 stycznia 2019        Komentarze (0)

Nie wszystkie sprawy muszą być ością niezgody między rodzicami lub małżonkami. Często rodzice dochodzą do porozumienia odnośnie wykonywania władzy rodzicielskiej lub wysokości alimentów. Mogą też w polubowny sposób ustalić inne kwestie, np. sposób sposób podziału majątku. 

Zdarza się, że w jakiś czas po wydaniu wyroku rozwodowego dziecko przechodzi pod opiekę drugiego z rodziców. Wtedy trzeba zmienić orzeczenie odnośnie władzy rodzicielskiej i alimentów.

Częściej może zachodzić sytuacja, kiedy alimenty ustalone przez sąd rodzice  polubownie podwyższają.

Warto, aby powyższe ustalenia znalazły odzwierciedlenie w uregulowaniu prawnym. Niekoniecznie trzeba wówczas zakładać sprawę o zmianę wyroku rozwodowego i fatygować się na rozprawę (co nie należy do przyjemności).

Rozwiązaniem może być spisanie ugody przed mediatorem. Ugodę wysyła się następnie do właściwego miejscowo sądu rejonowego, który na posiedzeniu niejawnym zatwierdza ugodę.

Tajemnicze słowa ,,posiedzenie niejawne” oznacza, że sąd nie wyznacza rozprawy (a więc nie musicie iść do sądu), a postanowienie o zatwierdzeniu ugody wysyłane jest do domu.

Dodatkowo wniosek o zatwierdzenie przez sąd ugody jest wolny od opłaty.

Byłam świadkiem wielu dramatów wynikających z tego, że ustalenia między stronami nie zostały zapisane w wymaganej formie. Po latach ludzie budzili się z błogiej nieświadomości z zajętym przez komornika kontem bo ktoś uznał, że okres gry fair właśnie się skończył. Jeśli do tego miał wyrok uprawniający go do egzekucji..no cóż…nie było ratunku.

Może zatem w 2019 roku zamiast obietnicy zrzucenia 5 kilo wagi Twoje postanowienie noworoczne będzie dotyczyło uporządkowania spraw sądowych?

Trzymam kciuki.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem

Grażyna Tomanek        26 listopada 2018        Komentarze (0)

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem podczas rozwodu.

Kontakty z dzieckiem są jednym z obowiązkowych elementów wyroku rozwodowego, co nie oznacza, że sąd za wszelką siłę będzie wtrącał się w Wasze, Rodziców ustalenia. Jeżeli doszliście do porozumienia i nie macie problemu z tym, aby kontakty przebiegały dowolnie, to sąd musi to uszanować. W takiej sytuacji wyrok rozwodowy zawiera punkt mówiący o tym, że sąd pozostawi kontakty do każdoczesnej decyzji rodziców.  Nie mam wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja, kiedy mama z tatą dogadują się odnośnie terminów kontaktów dostosowując je np. do godzin swojej pracy i zajęć dziecka.

Gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia odnośnie terminów i częstotliwości kontaktów z dzieckiem, każde z nich powinno przedstawić sądowi swoją koncepcję tych kontaktów.

Jakich kontaktów z dzieckiem się domagać?

Wszystko zależy od stopnia zaangażowania w wychowanie dziecka, odległości dzielącej rodzica od dziecka, wieku dziecka i wielu innych czynników. Dla dziecka w wieku szkolnym można wykorzystać  wniosek o uregulowanie kontaktów:

 • w czasie roku szkolnego w każdą środę (lub inny dzień) w godzinach od zakończenia zajęć szkolnych do godziny 18.00,
 • w czasie roku szkolnego w co drugi weekend poczynając od godziny 9.00 w sobotę do godziny 19.00 w niedzielę,
 • dwa tygodnie lipca i dwa tygodnie sierpnia,
 • jeden tydzień ferii zimowych,
 • w latach parzystych od 24 grudnia od godziny 15.00 do 25 grudnia do godziny 14.00 oraz Poniedziałek Wielkanocny w godzinach od 9.00 do 20.00
 • w latach nieparzystych od 25 grudnia od godziny 14.00 do 26 grudnia do godziny 20.00 oraz Niedzielę Wielkanocną od godziny 9.00 do 20.00,
 • dzień ojca oraz dzień urodzin ojca (np. 13.03) w godzinach od 15.00 do 18.00.

A co jeśli rodzice nie dogadują się w sprawie kontaktów?

Sąd wysłucha obie strony procesu, może też skorzystać z opinii psychologa lub OZSS i ustali taki harmonogram kontaktów, jaki uzna za właściwy ze względu na dobro dziecka.

Sąd może ustalić też alternatywny sposób kontaktowania się z dzieckiem np. przez telefon lub skype’a.

Uregulowanie kontaktów można rozbudowywać i dodawać kolejne zapisy dotyczące np. majówki, Święta Zmarłych, Sylwestra itp. Jeżeli jednak masz uregulowane kontakty w co drugi weekend i jeden (a może nawet dwa) dni w tygodniu, nie ma sensu dodawać kolejnych regulacji ponieważ istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ww. święta wypadną w któryś z ,,Twoich” dni.

Zdarza się, że kością niezgody pomiędzy rodzicami są nie tylko terminy kontaktów ale i inne kwestie np. kto i skąd odbiera i odprowadza dziecko,  kto pokrywa koszty dojazdów, czy kontakty mogą przebiegać w obecności babci i dziadka itd. Rozwiązanie tych kwestii również może znaleźć się w wyroku.

Które z rodziców ponosi koszty dojazdu do dziecka?

W szczególnych sytuacjach, kiedy rodzice mieszkają w dużej odległości od siebie a kontakty przebiegają ,,jak po grudzie”,  na podstawie art. 582(1) § 2 k.p.c. w związku z art. 445(1) k.p.c. rodzic może złożyć wniosek o:

 • zobowiązanie jednego z rodziców do ponoszenia kosztów podróży i pobytu dziecka a nawet osoby mu towarzyszącej,
 • zobowiązanie rodzica, pod którego pieczą dziecko przebywa do złożenia do depozytu sądowego odpowiedniej kwoty w celu pokrycia wydatków związanych z realizacją kontaktów na wypadek niewłaściwego wykonania obowiązku,
 • odebranie przez sąd (od matki lub ojca) przyrzeczenia określonego zachowania.

Kontakty z dzieckiem można uregulować również przed sądem rejonowym w postępowaniu o uregulowanie kontaktów (o ile nie toczy się sprawa rozwodowa).

Regulowanie kontaktów i ich egzekwowanie są źródłem niekończących się konfliktów, których ofiarą zawsze jest dziecko.

Jeżeli to możliwe, postarajcie się zrobić wszystko, aby osiągnąć porozumienie w kwestii kontaktów, czego Wam życzę z całego serca.

O co pyta sąd na sprawie rozwodowej?

Grażyna Tomanek        14 listopada 2018        Komentarze (0)

O tym jak wygląda rozprawa rozwodowa pisałam na blogu jakiś czas temu tu. Chociaż wpis ma już trzy lata procedura nie uległa zmianie i jest jak najbardziej aktualny. Dzisiaj chcę Ci przybliżyć pytania, jakich możesz się spodziewać na rozprawie. Zadanie mam trochę utrudnione z uwagi na ból kręgosłupa, jaki daje mi się we znaki, ale postaram się być dzielna i nie unikać wstawek typu ałała. Jakieś łupanie w krzyżu nie może być przecież wymówką od obowiązków 🙂

Na początku padną pytania o datę zawarcia małżeństwa, posiadane dzieci, ich wiek oraz toczące się wcześniej sprawy rodzinne. Tymi pytaniami nie musisz się stresować bowiem nawet jeśli zapomnisz datę ślubu, sąd odczyta ją sobie z aktu małżeństwa, podobnie zresztą jak daty urodzin dzieci (ale taka niewiedza może Ciebie samego wprawić w zakłopotanie, więc lepiej przypomnij je sobie).

Następne pytania będą miały na celu wykluczenie możliwości Waszego pogodzenia oraz uzyskanie od Was ewentualnej zgody na mediację.

Celem mediacji może być ustalenie warunków rozstania (rozwodu, podziału majątku, opieki nad dziećmi), a nie jak niektórzy myślą, pogodzenie małżonków. O tym jak wygląda mediacja pisałam tutaj.

Na kolejnym etapie padają podstawowe pytania w sprawie rozwodowej, tj:

 1. czy mieszkacie razem, jeśli nie to od kiedy,
 2. od kiedy nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego,
 3. od kiedy nie utrzymujecie kontaktów fizycznych,
 4. kiedy przestałaś/eś kochać męża/żonę,
 5. czy dzieci zaakceptowały decyzję o rozwodzie*,
 6. ile zarabiasz, jakie masz wydatki,
 7. jakie są koszty utrzymania dzieci,
 8. czy drugi rodzic utrzymuje kontakt z dziećmi i jak często,
 9. czy jesteś pewny swojej decyzji o rozwodzie.

*Po otrzymaniu pozwu sąd zleca kuratorowi przeprowadzenie wywiadu, który ma ustalić, czy dobro dzieci nie ucierpi nadmiernie w związku z orzeczeniem rozwodu. Jeśli kurator zasygnalizuje problemy spodziewaj się, że sędzia będzie starał się wyjaśnić wątpliwości, a nawet skieruje Was na badania psychologiczne.

Pytania zadawane w rozwodzie z ustalaniem winy oscylują wokół konkretnych zarzutów podnoszonych przez strony. Oczywiście obowiązuje zasada, że im więcej różnic Was dzieli, tym więcej pytań padnie podczas procesu o rozwód.

Jak zalegalizować rozwód w Polsce

Grażyna Tomanek        04 listopada 2018        Komentarze (0)

Zwróciła się do mnie klientka z prośbą o zalegalizowanie w Polsce rozwodu orzeczonego przez sąd niemiecki. Małżeństwo zostało zawarte w 1997 roku w Polsce i rozwiązane w 2017 roku w Niemczech. Klientka chciała ponownie zawrzeć związek małżeński w Polsce, stąd konieczność legalizacji rozwodu. W tym przypadku, tak jak w przypadku wszystkich rozwodów orzeczonych na terenie Unii Europejskiej po 01 maja 2004 roku legalizacji dokonuje się przez złożenie stosownego wniosku w urzędzie stanu cywilnego lub konsulacie, nie ma potrzeby wszczynania procedury uznania wyroku przez polski sąd, zatem cały proces przebiega szybko i sprawnie. Oczywiście tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego, czy został wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do UE.

Z uwagi na datę orzeczenia rozwodu procedura przedstawia się następująco:

 1. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 01 maja 2004 roku są uznawane automatycznie w Polsce, wystarczy przeprowadzić proces rejestracji rozwodu w urzędzie stanu cywilnego lub konsulacie,
 2. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 01 lipca 2009 roku są także uznawane w Polsce po przeprowadzeniu rejestracji jw.
 3. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 01 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 01 lipca 2009 roku mogą zostać uznane w Polsce pod warunkiem przeprowadzenia postępowania o uznanie wyroku zagranicznego przed właściwym sądem okręgowym na terytorium RP.

Dokumenty potrzebne do rejestracji wyroku to:

 1. wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa (dostępny w urzędzie konsularnym),
 2. prawomocny wyrok rozwodowy w oryginale,
 3. tłumaczenie wyroku na język polski,
 4. w przypadku wyroków orzeczonych przez sądy państw członkowskich UE, świadectwo określone w art. 39 rozporządzenia Rady 2201/2003 (wydawane przez właściwy sąd zagraniczny) tzw. Form of Certificate under Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters – znany jako „Form F42” lub „Formularz 42”,
 5. tłumaczenie „Formularza 42”,
 6. odpis polskiego aktu małżeństwa,
 7. w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła,
 8. ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu) – w przypadku wniosku składanego przez obywatela polskiego.

Dokumenty potrzebne do uznania wyroku przez sąd polski to:

 1. wyrok rozwodowy w oryginale wraz z klauzulą prawomocności, a gdy wyrok jest zaoczny również zaświadczeniem, że wezwanie zostało doręczone nieobecnej,
 2. tłumaczenie wyroku rozwodowego na język polski,
 3. odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce – gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

Właściwy do rozpoznania sprawy o uznanie wyroku jest sąd aktualnego lub ostatniego miejsca pobytu w Polsce, a jeżeli żadna ze stron nie ma takiego miejsca, Sąd Okręgowy w Warszawie.

Procedurę uznania wyroku przez sąd w Polsce warto przeprowadzić za pośrednictwem adwokata, który z cała pewnością usprawni procedurę. Problematyczne może w szczególności okazać się przeprowadzenie uznania, gdy nie chcesz przyjeżdżać do Polski lub nie znasz adresu byłego małżonka.

Pełnomocnik może tez pośredniczyć w procedurze rejestracji wyroku rozwodowego w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Kiedy i jakie alimenty od byłego małżonka

Grażyna Tomanek        09 października 2018        Komentarze (0)

Nie lubię wstępów. Kiedy sama szukam jakiś informacji w internecie, irytują mnie przydługie wywody oddalające mnie od sedna sprawy. Zjadłam zęby na rozwodach (dowód: rachunek od mojego dentysty), ale felietonista ze mnie żaden, dlatego nie męczę Cię już dłużej Czytelniku i przechodzę do konkretów.

Poniższa tabelka przedstawia, jakie alimenty można uzyskać w wyroku rozwodowym.

Ustalenie winy ma istotne znaczenie dla wymiaru obowiązku alimentacyjnego dla byłego małżonka, o czym poniżej.

Ustalanie winy w rozwodzie oznacza, że może być on orzeczony: z winy obojga małżonków lub z winy jednego. Rozwód bez orzekania o winie (tzw. polubowny) skutkuje tym, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Małżonek wyłącznie winny nigdy nie może dochodzić alimentów od małżonka niewinnego. Przypominam, że zajmuję się dziś alimentami na byłych małżonków i uwaga powyższa nie dotyczy alimentów na dzieci.

Małżonek współwinny lub niewinny od niewinnego może domagać się alimentów tylko jeśli znalazł się w niedostatku.

Niedostatek to sytuacja, w której osoba nie ma możliwości zarobkowych i majątkowych aby zaspokoić swoje usprawiedliwione potrzeby. Nie jest w niedostatku osoba, która nie podejmuje pracy, chociaż mogłaby. W każdej sprawie o alimenty sąd ma obowiązek w pierwszej kolejności zbadać, czy uprawniony może i w jakim stopniu samodzielnie zapracować na swoje utrzymanie. Regułą jest praktyka zwracania się do okolicznych urzędów pracy o podanie informacji, czy dysponują one ofertami pracy dla osoby dochodzącej alimentów.

Małżonek niewinny od winnego może domagać się alimentów jeśli w wyniku rozwodu nastąpiło pogorszenie jego sytuacji materialnej. Małżonek niewinny ma prawo do zachowania podobnej stopy życiowej, jaką miał przed rozwodem. Nie mówimy zatem jedynie o zaspokojeniu podstawowych potrzeb, jak w przypadku niedostatku. Małżonek niewinny powinien otrzymywać alimenty, które pozwolą mu żyć na poziomie podobnym do tego, jakie wiódł przed rozwodem co oznacza, że alimenty będą wyższe.

Obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat, ale tylko jeśli rozwód był bez orzekania o winie. W pozostałych przypadkach jest bezterminowy, chyba że upoważniony wstąpi w nowy związek małżeński.

W razie zmiany okoliczności każda ze stron może wystąpić o zmianę wyroku czyli obniżenie, podwyższenie alimentów lub ich uchylenie.

W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest przedłużenie obowiązku alimentacyjnego ponad 5 lat. Uprawniony do alimentów powinien wówczas wystąpić z pozwem o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego.

Przykłady wyjątkowych okoliczności uzasadniających przedłużenie obowiązku alimentacyjnego to: znaczne dysproporcje w wysokości dochodów, wcześniejsze długotrwałe pożycie małżeńskie, obiektywne przyczyny uniemożliwiające pracę zarobkową np. choroba własna lub konieczność opieki nad dzieckiem, niezawiniony brak uprawnień do renty lub emerytury.

Zasądzenie alimentów jest możliwe w trakcie i po rozwodzie. Pamiętaj, nie ma przymusu żądania alimentów już na etapie postępowania rozwodowego. Alimenty mogą być zasądzone zarówno w ramach sprawy rozwodowej, jak i w osobnym postępowaniu wszczętym po zakończonej sprawie rozwodowej. Jeśli według tabelki możesz być zobowiązany do płacenia alimentów, to takie żądanie byłego małżonka może spaść na Ciebie nawet kilka lat po zakończonym rozwodzie i dokonanym podziale majątku. Moim zdaniem lepiej wiedzieć ,,na czym się stoi” i od razu kompleksowo uregulować kwestie dotyczące rozwodu, alimentów na małżonka i na dzieci oraz podziału majątku.

Oczywiście ,,druga połowa’’ może mieć zupełnie inny interes i etapami wygrywać kolejne żądania zaskakując przeciwnika. Ponadto, jeżeli nastąpiła zmiana sytuacji materialnej małżonka, który w dacie orzekania był samodzielny finansowo, może on w późniejszym terminie wystąpić z pozwem o zasądzenie alimentów.

Nie napisałam dotychczas o rzeczy dla mnie oczywistej, czyli o tym, że uzyskanie alimentów w każdym przypadku uwarunkowane jest istotną różnicą w dochodach. Realnie nie masz szans uzyskać alimentów od byłego męża, który np. jest alkoholikiem i nie ma żadnego dochodu lub jego dochód jest niższy od Twojego. Aby obowiązek alimentacyjny mógł powstać, konieczne jest wykazania, że eks małżonek znajduje się w lepszej sytuacji finansowej od Ciebie.