Pomoc prawna

Opieka naprzemienna

Grażyna Tomanek15 maja 20162 komentarze

Wspólne sprawowanie władzy rodzicielskiej, plan wychowawczy, opieka naprzemienna – każde z tych pojęć ma odmienne znaczenie i nie mogą być używane zamiennie, dlatego postaram się wyjaśnić na czym polegają różnice między nimi.

Wspólne sprawowanie władzy rodzicielskiej  to stosunkowa nowość wprowadzona w sierpniu 2015r., nie pozbawia ani nie ogranicza żadnemu z rodziców władzy rodzicielskiej. Rodzice powinni wspólnie decydować o sprawach związanych z wychowaniem dziecka. Powierzając władzę rodzicielską obojgu rodzicom sąd ustala miejsce zamieszkania dziecka  u jednego z nich oraz reguluje kontakty.

Nadal stosowane jest rozwiązanie polegające na powierzeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem władzy drugiemu do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.To ostatnie rozwiązanie znajdzie zastosowanie gdy jeden z rodziców nie bierze (z różnych względów) na co dzień udziału w wychowaniu dziecka lub skonfliktowanie rodziców jest tak duże, że ich porozumienie nie jest możliwe. Rodzic, któremu władzę ograniczono nadal ma prawo decydowania m.in. o takich sprawach jak wybór szkoły (jeśli to nie jest szkoła rejonowa), wybór sposobu leczenia, wyjazd za granicę, wyrobienie paszportu.

Plan wychowawczy czyli pisemne porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.Prawo nie przewiduje szczególnej formy ani wzoru jakim porozumienie miałoby odpowiadać. Plan wychowawczy powinien regulować najważniejsze kwestie związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem: miejsce zamieszkania, częstotliwość kontaktów, wysokość alimentów. Pisemne porozumienie może regulować również inne kwestie, które rodzice uznają za istotne. Często plan powstaje we współpracy z adwokatem lub mediatorem ale może też być efektem samodzielnej pracy rodziców.

Jeżeli rodzice decydują się na sprawowanie opieki naprzemiennej, plan wychowawczy powinien określać zasady sprawowania tej opieki, szczególnie okres, jaki dziecko będzie spędzało u każdego z nich.

Opieka naprzemienna – opieka sprawowana przez rodziców, którzy tak postanowili w stworzonym przez siebie planie wychowawczym w sytuacji gdy władza rodzicielska przysługuje każdemu z nich (żaden z rodziców nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej). Niestety, próżno szukać definicji opieki naprzemiennej w kodeksie rodzinnym. Ustawodawca dopuszcza stosowanie opieki naprzemiennej, ale nie definiuje jej podstawowych zasad. Moim zdaniem jest możliwa wyłącznie w przypadku pisemnego porozumienia rodziców i nie może być ,,narzucona” wyrokiem sądu, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody na taki sposób wychowywania dziecka.

Brak konkretnych uregulowań doprowadził do sytuacji, w której opieka naprzemienna jest często mylona ze wspólnym sprawowaniem władzy rodzicielskiej, a to nie jest to samo.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Paweł 19 czerwca, 2016 o 11:08

  Pani Mecenas, a co z alimentami w sytuacji opieki naprzemiennej? Sąd musi w wyroku rozwodowym orzec o utrzymaniu dziecka. Jeżeli więc rodzice mniej więcej po równo zajmują się dzieckiem, to kto komu ma płacić? Czy sąd może orzec po prostu, że rodzice wspólnie i po równo łożą na dziecko bez podania konkretnej kwoty?

  Odpowiedz

  Julia 21 grudnia, 2016 o 18:04

  W sentencji wyroku różnie się to rozwiązuje:
  1. kosztami utrzymania małoletniego XY obciąża oboje rodziców
  2. kosztami utrzymania małoletniego XY obciąża tego z rodziców, u którego małoletni aktualnie przebywa.

  Dotyczy to oczywiście wydatków bieżących, takich jak wyżywienie, doraźne leczenie, odzież, zużycie mediów itp. Odnośnie kosztów stałych – czesne w szkole, opłaty za przedszkole, koszty stałego leczenia, zajęcia dodatkowe, itp. – spotkałam się, że wymienia się je w sentencji i obciąża po połowie.

  Dziecko musi mieć zapewniony ten sam poziom życia u obojga rodziców, jeżeli zatem jeden z nich ma mniejsze możliwości zarobkowe, drugi rodzic będzie i tak musiał płacić pierwszemu alimenty, chociaż pewnie w odpowiednio zmniejszonej wysokości, uwzględniającej, iż mają one na celu tylko wyrównanie poziomu życia dziecka w dwóch domach.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: