Czym się różni rozwód od separacji ?

Grażyna Tomanek        13 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Po pierwsze: separację uzyskasz nawet wówczas, gdy rozkład pożycia nie jest trwały.

Przykład.

Mąż wyprowadził się w zeszłym miesiącu; do tego czasu prowadziliście wspólne gospodarstwo domowe i kontynuowaliście pożycie fizyczne. 

Orzeczenie rozwodu w takiej sytuacji nie jest możliwe ponieważ rozkład pożycia, aczkolwiek całkowity, nie jest jeszcze trwały. Jeśli złożysz pozew o rozwód, narazisz się na oddalenie powództwa i stratę wydatków, jakie w związku z tym poniosłeś.

Po drugie: separację uzyskasz nawet gdy jesteś wyłącznie winny rozkładowi pożycia, a druga strona nie zgadza się na rozwód. Brak zgody małżonka niewinnego nie jest bowiem przeszkodą do orzeczenia separacji. Tymczasem w analogicznej sytuacji, rozwód nie zostanie orzeczony.

Po trzecie: pomimo orzeczonej separacji pozostajesz małżonkiem.

Nie tylko nie możesz zawrzeć nowego związku małżeńskiego, ale powinieneś dochować wierność. Aktualny pozostaje również obowiązek wspierania małżonka.

Osobiście nie zgadzam się z tym poglądem.

Przykład.

Żona zerwała pożycie małżeńskie i związała się z innym mężczyzną. Orzeczono separację. Żona nie wykazywała woli powrotu do męża. Po upływie jakiegoś czasu mąż również związał się z inną kobietą.

W omawianym przykładzie nie można zarzucać winy mężowi, ponieważ jego zdrada nie była przyczyną rozkładu małżeństwa. Małżeństwo rozpadło się wcześniej, z winy żony.

Niestety małżonkiem nie jesteś w świetle przepisów o emeryturach i rentach. Jeśli zatem będąc w separacji zostałaś wdową – nie przysługuje Ci prawo do renty po mężu, chyba że miałaś zasądzone na swoją rzecz alimenty.

Po czwarte: jeśli małżonkowie, którzy nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci zgłoszą zgodny wniosek o orzeczenie separacji bez orzekania o winie – wniosek ten rozpoznany zostanie w trybie postępowania nieprocesowego. Postępowanie dowodowe ogranicza się wówczas do przesłuchania stron.

Po piąte: na zgodny wniosek małżonków Sąd zniesie separację, również w trybie postępowania nieprocesowego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: