Co jeśli nie rozwód ?

Grażyna Tomanek        24 lipca 2014        Komentarze (0)

Jak wynika z poprzednich tematów, które poruszałam, nie zawsze sytuacja kryzysowa w małżeństwie dojrzała do tego, aby rozwiązywać ją za pomocą pozwu rozwodowego.

Jakie środki w takiej sytuacji masz do dyspozycji?

Nie mam aspiracji, aby tym krótkim wpisem ogarnąć wszystkie sytuacje i wynikające z nich możliwości prawne. Postaram się zaprezentować te, z którymi najczęściej spotykam się w swojej praktyce.

Uczciwość nie pozwala mi nie wskazać na pierwszym miejscu próby podjęcia terapii rodzinnej lub przynajmniej mediacji.

Niewykluczone, że jeśli problemy wynikają z uzależnienia alkoholowego, konieczne będzie zgłoszenie  się  w miejscowym ośrodku leczenia uzależnień. Jeśli “zainteresowany” nie chce dobrowolnie poddać się leczeniu odwykowemu, miejska lub gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych jest upoważniona do wystąpienia do Sądu z wnioskiem o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe.

Miej na uwadze, że jeśli kiedyś wystąpisz do Sądu z pozwem rozwodowym i podasz alkoholizm małżonka jako przyczynę rozpadu małżeństwa, Sąd zapewne zada Ci pytanie, co zrobiłaś aby skłonić małżonka do leczenia.

Poza ewentualnym skierowaniem na leczenie odwykowe małżonka, powinnaś otrzymać wsparcie przysługujące osobom współuzależnionym (tak nazywa się osoby bliskie uzależnionych).

Kolejną możliwością jest wystąpienie do Sądu rejonowego z pozwem o alimenty na siebie oraz dzieci. Małżonkowie mają obowiązek wzajemnej pomocy i wspierania się, zatem prawnie niedopuszczalna jest sytuacja, w której jeden z małżonków nie dzieli się swoimi dochodami z drugim. Obowiązek łożenia na dzieci, jest jednym z podstawowych  obowiązków rodziców. Praktycznie w każdej sytuacji, w której jedno z rodziców nie przyczynia się do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci, drugie ma obowiązek wystąpienia z pozwem o alimenty.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może też wystąpić z wnioskiem o ustanowienie rozdzielności majątkowej, również z datą wsteczną.

Pozostawanie w separacji faktycznej może być powodem wystąpienia do Sądu o uregulowanie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej. W szczególności Sąd może powierzyć wykonywanie tejże władzy jednemu z rodziców z pozostawieniem drugiemu prawa współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

Rodzic, który w związku z pozostawaniem w separacji faktycznej ma trudności ze swobodnym kontaktowaniem się z dziećmi ma do dyspozycji możliwość wystąpienia z wnioskiem o uregulowanie  kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Warto podkreślić, że rozwiązaniem najbardziej kompleksowym jest orzeczenie separacji; jest ono możliwe gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia bez względu na to czy nosi on charakter trwały.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Grażyna Tomanek & Damian Tomanek z siedzibą w Zabrzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@adwokat-tomanek.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: