Pomoc prawna

czerwiec 2020

Poczynając od dnia 07 listopada 2019 roku funkcjonuje przepis art. 271¹ kpc, który pozwala na przesłuchanie świadka na piśmie. Przepis jest bardzo lakoniczny i zgodnie z nim, jeżeli sąd tak postanowi, przesłuchanie świadka następuje na piśmie. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego spowodowało, że znaczenie tego przepisu może znacznie wzrosnąć. Do czasu wprowadzenia stanu epidemii tylko jeden […]