Styczeń 2015

Płatne do rąk…

Grażyna Tomanek        19 stycznia 2015        4 komentarze

Właśnie dowiedziałeś się, że ,,jesteś zobowiązany płacić alimenty w wysokości po X złotych miesięcznie, do rąk matki swojego dziecka, w terminie do dnia 10-ego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w płatności którejkolwiek z rat…” Z kwotą zasądzonych alimentów już się pogodziłeś, albo i nie, ale kogo to obchodzi… Tylko dlaczego ,,do rąk”, […]

Utrzymanie dorosłych dzieci

Grażyna Tomanek        11 stycznia 2015        4 komentarze

W sprawie rozwodowej możesz domagać się wydania postanowienia zabezpieczającego potrzeby rodziny. Warto o tym pamiętać, ponieważ rodzinę tworzą nie tylko małżonkowie i małoletnie dzieci, lecz także pełnoletnie dzieci. Głównie chodzi o dzieci uczące się albo niepełnosprawne. Jeżeli zatem podczas rozwodu potrzebujesz środków utrzymania na siebie oraz dzieci, które nie są w stanie utrzymać się same – […]