Pomoc prawna

Występując z roszczeniem alimentacyjnym zawsze wykazuję, jakie są koszty utrzymania mieszkania, które ponosi rodzic opiekujący się dziećmi.

Koszty utrzymania mieszkania a alimenty

Koszty utrzymania mieszkania – jak wpływają na alimenty?

Wskazanie tych kosztów jest istotne, ponieważ określa uzasadnione wydatki, jakie rodzic ponosi.

Czy jednak koszty mieszkania i mediów są uznawane jako bezpośrednie koszty utrzymania dzieci i czy w związku z tym stanowią „część” alimentów na dzieci ?

Czytaj dalej >>>

Podsłuchy w procesie rozwodowym

Grażyna Tomanek18 czerwca 2023Komentarze (0)

Podsłuchy w procesie rozwodowym – domowy „kronikarz”

Temat nielegalnych nagrań nagminnie pojawia się przy okazji rozstania małżonków oraz udowadniania winy tego drugiego. Pisałam już na ten temat tu.

Kiedy dostaję pismo procesowe, do którego dołączono płyty z nagraniami, wiem że ten proces nie będzie łatwy.

Samo odsłuchiwanie czyiś kłótni, żali, rozmów albo jeszcze gorzej… wielogodzinnej ciszy utrwalonej na nagraniu wywołuje u mnie ostrą reakcję alergiczną.

Podsłuchy w procesie rozwodowym

Zdarzył mi się przeciwnik, który miał nagrania z kilku ostatnich lat małżeństwa!

Był w stanie odszukać i dostarczyć nagranie z każdego dnia, którego np. dotyczyło zeznanie świadka Kowalskiego.

Czytaj dalej >>>

Dla Polaka mieszkającego za granicą, rozwód przed sądem polskim może być lepszym rozwiązaniem z kilku powodów.

  1. Zrozumienie prawa polskiego. Pomimo zamieszkiwania za granicą, Polacy lepiej rozumieją rodzimy system prawa. Znajomość polskich przepisów może ułatwić proces rozwodowy, a także umożliwić lepsze zrozumienie swoich praw i obowiązków.
  2. Język. W sprawach trudnych lepiej jest móc posługiwać się językiem ojczystym i unikać nieporozumień i błędów.
  3. Dostęp do dowodów i świadków. Wybierając sąd polski możesz mieć łatwiejszy dostęp do dowodów i świadków. Może to ułatwić zebranie niezbędnych informacji i materiałów dowodowych, co wpływa na przebieg i wynik rozwodu.
  4. Konkurencyjność kosztów z tym związanych. Rozwód w Polsce jest po porostu tańszy niż w innych krajach.
  5. Możliwość składania zeznań przez internet.

Rozwód w Polsce. Czy każdy Polak może się rozwieść w Polsce?

Rozwód w Polsce – czy każdy Polak może się rozwieść w Polsce?

W zdecydowanej większości przypadków, każdy Polak mieszkający za granicą może rozwieść się w Polsce.

Czytelnicy zadali mi pytania, niektóre odpowiedzi naprawdę mogą zaskoczyć.

  1. Czy mogę rozwieść się w Polsce jeśli ślub brałam za granicą?

Czytaj dalej >>>

Procedura rozwodowa

Postępowanie rozwodowe rodzi wiele pytań, mimo że wielokrotnie pisałam już jak wygląda sprawa rozwodowa. Nieustanne zmiany przepisów postępowania cywilnego mają również wpływ na procedurę rozwodową.

Nawet prawnicy, jeśli  na co dzień nie mają do czynienia ze sprawami rodzinnymi, popełniają błędy podczas spraw rozwodowych.

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której musisz się rozwieść, ważne jest, aby zrozumieć, jak przebiega postępowanie rozwodowe  i co warto wiedzieć, aby je skutecznie przeprowadzić.

Procedura rozwodowa

 Z winą czy bez?

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce obserwuje się dwa rodzaje rozwodu: rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód z orzekaniem o winie. W każdym przypadku rozwiązanie małżeństwa musi poprzedzać stwierdzenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czytaj dalej >>>

Ręce mi opadły, kiedy przeczytałam najnowszy wyrok trybunału NIEkonstytucyjnego z 22 czerwca br.

Niezły prezencik na dzień ojca pomyślałam sobie bo prawdą jest, że to ojcowie w większości będą ofiarami tego ,,wyroku”.

Przechodząc do konkretów gremium orzekło, że:

art. 59816 § 1 w związku z art. 59815 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.) w zakresie, w jakim obejmują sytuacje, w których niewłaściwe wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków związane jest z zachowaniem dziecka, niewywołanym przez osobę, pod której pieczą dziecko to się znajduje, są niezgodne z art. 48 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 72 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziecko zdecyduje czy wyrok obowiązuje

W jaki sposób sąd ustala kontakty z dzieckiem?

Dla porządku przypomnę, że kontakty z dzieckiem ustalane są w wyroku rozwodowym albo w postanowieniu regulującym kontakty.

Czytaj dalej >>>