Jak rozwieść się w Polsce

Grażyna Tomanek        13 listopada 2017        2 komentarze

Czy mieszkając za granicą, możesz rozwieść się w Polsce?

Kwestię powyższą reguluje Rozporządzenie Rady Europy z dnia 27 listopada 2003 roku, tzw. Bruksela bis. Rozporządzenie dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym Polski i określa zasady jurysdykcji sądów.

Na podstawie kilku przykładów postaram się przedstawić możliwości uzyskania rozwodu w Polsce.

 1. Przypadek najprostszy: kiedy obywatelstwo polskie posiadają oboje małżonkowie, bez względu na to, gdzie aktualnie zamieszkują.
 2. Oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce i przynajmniej jedno z nich nadal zamieszkuje w Polsce.
 3. Powód mieszka za granicą, a pozwany w Polsce.
 4. Powód ma obywatelstwo polskie i co najmniej od 6 miesięcy ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, a pozwany mieszka za granicą.
 5. Przypadek podobny do poprzedniego z tym, że powód nie ma obywatelstwa polskiego, ale mieszka w Polsce co najmniej od roku.
 6. Dla porządku podam, że w Polsce mogą rozwieść się również małżonkowie, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego, ale oboje mają miejsce stałego pobytu na terenie tego kraju.

Elementem wyroku rozwodowego jest orzekanie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Jeżeli dzieci te mieszkają w Polsce, sąd rozstrzygnie również kwestie związane z tą władzą.

W przypadku, gdy dzieci mieszkają za granicą, orzekanie o władzy rodzicielskiej będzie możliwe tylko wówczas, gdy strony w sposób wyraźny bądź dorozumiany wyrażą zgodę na jurysdykcję sądu polskiego. W razie braku takiej zgody, wyrok będzie zawierał tylko rozstrzygnięcie co do rozwodu z pominięciem spraw dotyczących dzieci.

Wzory pozwu możesz pobrać bezpłatnie na moim blogu, a dodatkowe informacje, jak napisać pozew o rozwód zawarłam we wcześniejszym wpisie; tam też przeczytasz jak wygląda sprawa rozwodowa.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz rozwieść się w Polsce, skontaktuj się ze mną mailowo, często udaje się znaleźć rozwiązanie dla sytuacji nietypowych.

O tym, który sąd jest właściwy miejscowo w Polsce postaram się napisać już niedługo.

Walka o swoje

Grażyna Tomanek        08 listopada 2017        Komentarze (0)

Zasiłki, świadczenia, renty to nieodzowny element rodzicielskiej codzienności.

Niestety,  urzędnicy, którzy powinni być pomocnicy zachowują się jak strażnik skarbu rodem z krwawych baśni.

Wnioski bywają niezrozumiale nawet dla prawników (nigdy nie wiadomo, co autor miał na myśli), a właściwe rozwiązania starannie strzeżone przed niepowołanym petentem.

Wstrzymywanie świadczenia 500 plus, odmowa wypłaty zasiłku, brak prawa do renty i zagubienie w gąszczu przepisów zmiennych jak wiatr, to chleb powszedni obywateli.

Czy wiedziałaś na przykład, że po urodzeniu dziecka możesz uzyskać świadczenie rodzicielskie  w wysokości 1000 złotych miesięcznie, gdy nie przysługuje Ci prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Dla samotnych (i nie tylko ) rodziców każda złotówka jest ważna, dlatego cieszę się, że znalazłam miejsce, gdzie moi Czytelnicy mogą znaleźć pomoc. Mam na myśli blog Obywatel kontra ZUS, do którego odsyłam zainteresowanych.

7 błędów pozwu rozwodowego

Grażyna Tomanek        04 listopada 2017        2 komentarze

Czy jest ktoś kto składa pozew rozwodowy i nie chce, aby jego sprawa została rozpoznana sprawnie i szybko? Jeśli jest, to zapewne działa w innym celu niż odzyskanie wolności (np. dręczenie małżonka).

Tymczasem istnieje możliwość, że sam sobie rzucasz kłody pod nogi, jeżeli niewłaściwie sformułowałeś pozew rozwodowy.

Oto moja prywatna lista błędów, które hamują proces rozwodowy.

 1. Nie podałeś aktualnego adresu pozwanego. Nie możesz napisać: ,,wyprowadził się nie wiem dokąd” (co nie znaczy, że często tak właśnie jest). W takiej sytuacji podaj adres zameldowania pozwanego i jego numer PESEL. Jeżeli możesz skontaktować się z pozwanym w celu ustalenia adresu – zrób to.
 2. Nie sprecyzowałeś żądań w zakresie: winy, władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi. Piszesz długi elaborat na temat krzywd, jakie w małżeństwie Cię spotkały, ale nie konkretyzujesz, czy domagasz się ustalenia wyłącznej winy pozwanego, kwoty alimentów i terminów spotkań z dziećmi.
 3. Nie wskazałeś dowodów na swoje twierdzenia (o tym, co może być dowodem w sprawie pisałam tutaj).
 4. Podałeś za dużo dowodów i/lub na okoliczności, które nie mają istotnego znaczenia w sprawie. Pomyśl, że każdego świadka trzeba przesłuchać, czas rozprawy jest ograniczony, zdarza się, że na jednej rozprawie sąd zdąży wysłuchać tylko 2 osoby, a następny termin za 3-4 miesiące… i wtedy kolejne dwie osoby… Pozwany tymczasem ,,dla równowagi” przedstawi swoją długą listę świadków, których też trzeba przesłuchać. Zakończenie sprawy oddala się coraz bardziej.
 5. Nie podałeś sygnatur wcześniejszych spraw, jakie toczyły się między wami (alimenty, władza rodzicielska, kontakty, zniesienie wspólności majątkowej, ewentualnie sprawa karna o przestępstwo przeciwko małżonkowi i/lub dzieciom). Sąd musi zwrócić się o nadesłanie akt, a to również wymaga czasu.
 6. Nie uiściłeś wpisu sądowego (600,00 złotych) lub nie złożyłeś wniosku o zwolnienie z tej opłaty wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym.
 7. Nie załączyłeś aktualnych (a nie tych, które leżą od 20 lat w szufladzie) aktów stanu cywilnego (akty urodzenia niepełnoletnich dzieci, akt małżeństwa) i kopii pozwu.

Mam nadzieję, że wzory pozwów, które zamieściłam na swoim blogu pomogą Ci odpowiednio sformułować swoje żądania 🙂

Co zrobić gdy byłeś podsłuchiwany.

Grażyna Tomanek        18 października 2017        3 komentarze

Prywatność to nasz wielki skarb. Każdy ma prawo, aby po zamknięciu drzwi swojego mieszkania po prostu być sobą. Ustawa chroni m.in. nasze prawo do intymności, tajemnicy czy poszanowania miru domowego. Generalnie mamy prawo do tego, aby czuć się bezpiecznie w swoich czterech ścianach.

Niestety, życie pokazuje, że powyższe uprawnienia często są łamane. Niektórzy z nas odkrywają, że są lub byli podsłuchiwani.

Taka wiadomość budzi złość, niedowierzanie i bezsilność.

Zakładanie podsłuchu stało się powszechnym narzędziem rozwodzących się małżonków. Nielegalnie zdobyte nagrania są materiałem dowodowym w procesie (o czym pisałam tutaj), wobec czego pokusa ich zdobycia jest wielka.

Podsłuchiwanie jest przestępstwem opisanym w art. 267 § 3 kodeksu karnego, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Przestępstwo jest ścigane na wniosek tzn., że musisz go złożyć, aby prokuratura podjęła kroki zmierzające do ukarania sprawcy. Najlepiej przygotować wniosek pisemny i przesłać go do miejscowej prokuratury. Wizyta na komisariacie niestety często kończy się przekonaniem pokrzywdzonego, że ,,nie warto”

Kiedy mamy poczucie krzywdy, rodzi się w nas chęć wendety, niektóre z pomysłów na wyrównanie rachunków niekoniecznie są zgodne z prawem i mogą narazić nas na kłopoty.

Zamiast pielęgnować uczucie bezsilności, złóż wniosek o ściganie przestępstwa.

Przedawnienie karalności następuje po 5 latach.

Uchylenie alimentów na dorosłe dziecko

Grażyna Tomanek        27 września 2017        Komentarze (0)

Wiele lat temu w wyroku rozwodowym zasądzono od Ciebie alimenty na dziecko. Lata minęły, dziecko urosło, podjęło pracę a może i wstąpiło w związek małżeński a alimenty… pozostały.

Jak uchylić alimenty na dorosłe dziecko?

Zakładam, ze relacje z dorosłym już dzieckiem nie są najlepsze,  a więc nie wchodzi w grę rozmowa, jaką w pewnym momencie ojciec z potomkiem powinien przeprowadzić.

W takiej sytuacji proponuję w pierwszej kolejności zwrócić się do dziecka z wezwaniem przedsądowym zawierającym prośbę o zrzeczenie się alimentów i zaprzestanie ich egzekwowania. W piśmie zasugeruj, że w razie potrzeby wystąpisz na drogę sądową, co niestety wiąże się z kosztami (i nie są to czcze pogróżki).

Jeśli pismo nie poskutkuje, musisz wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli chcesz, możesz do pozwu dołączyć swoje wezwanie przedsądowe, aby wykazać, że droga sądowa nie jest przedwczesna i że pozwany powinien ponosić koszty postępowania.

Pozew składasz do sądu rejonowego miejsca zamieszkania pozwanego (dziecka). Opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiot sporu (a przedmiot sporu to wartość alimentów za 1 rok).

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z reguły odbywa się z datą wyrokowania, ale udało mi się również doprowadzić do uchylenia alimentów wstecz, chociaż muszę zaznaczyć, że są to sytuacje wyjątkowe.

Przygotowałam dla Ciebie wzór pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, który możesz pobrać poniżej.

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wzór