Walka o swoje

Grażyna Tomanek        08 listopada 2017        Komentarze (0)

Zasiłki, świadczenia, renty to nieodzowny element rodzicielskiej codzienności.

Niestety,  urzędnicy, którzy powinni być pomocnicy zachowują się jak strażnik skarbu rodem z krwawych baśni.

Wnioski bywają niezrozumiale nawet dla prawników (nigdy nie wiadomo, co autor miał na myśli), a właściwe rozwiązania starannie strzeżone przed niepowołanym petentem.

Wstrzymywanie świadczenia 500 plus, odmowa wypłaty zasiłku, brak prawa do renty i zagubienie w gąszczu przepisów zmiennych jak wiatr, to chleb powszedni obywateli.

Czy wiedziałaś na przykład, że po urodzeniu dziecka możesz uzyskać świadczenie rodzicielskie  w wysokości 1000 złotych miesięcznie, gdy nie przysługuje Ci prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Dla samotnych (i nie tylko ) rodziców każda złotówka jest ważna, dlatego cieszę się, że znalazłam miejsce, gdzie moi Czytelnicy mogą znaleźć pomoc. Mam na myśli blog Obywatel kontra ZUS, do którego odsyłam zainteresowanych.

7 błędów pozwu rozwodowego

Grażyna Tomanek        04 listopada 2017        2 komentarze

Czy jest ktoś kto składa pozew rozwodowy i nie chce, aby jego sprawa została rozpoznana sprawnie i szybko? Jeśli jest, to zapewne działa w innym celu niż odzyskanie wolności (np. dręczenie małżonka).

Tymczasem istnieje możliwość, że sam sobie rzucasz kłody pod nogi, jeżeli niewłaściwie sformułowałeś pozew rozwodowy.

Oto moja prywatna lista błędów, które hamują proces rozwodowy.

  1. Nie podałeś aktualnego adresu pozwanego. Nie możesz napisać: ,,wyprowadził się nie wiem dokąd” (co nie znaczy, że często tak właśnie jest). W takiej sytuacji podaj adres zameldowania pozwanego i jego numer PESEL. Jeżeli możesz skontaktować się z pozwanym w celu ustalenia adresu – zrób to.
  2. Nie sprecyzowałeś żądań w zakresie: winy, władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi. Piszesz długi elaborat na temat krzywd, jakie w małżeństwie Cię spotkały, ale nie konkretyzujesz, czy domagasz się ustalenia wyłącznej winy pozwanego, kwoty alimentów i terminów spotkań z dziećmi.
  3. Nie wskazałeś dowodów na swoje twierdzenia (o tym, co może być dowodem w sprawie pisałam tutaj).
  4. Podałeś za dużo dowodów i/lub na okoliczności, które nie mają istotnego znaczenia w sprawie. Pomyśl, że każdego świadka trzeba przesłuchać, czas rozprawy jest ograniczony, zdarza się, że na jednej rozprawie sąd zdąży wysłuchać tylko 2 osoby, a następny termin za 3-4 miesiące… i wtedy kolejne dwie osoby… Pozwany tymczasem ,,dla równowagi” przedstawi swoją długą listę świadków, których też trzeba przesłuchać. Zakończenie sprawy oddala się coraz bardziej.
  5. Nie podałeś sygnatur wcześniejszych spraw, jakie toczyły się między wami (alimenty, władza rodzicielska, kontakty, zniesienie wspólności majątkowej, ewentualnie sprawa karna o przestępstwo przeciwko małżonkowi i/lub dzieciom). Sąd musi zwrócić się o nadesłanie akt, a to również wymaga czasu.
  6. Nie uiściłeś wpisu sądowego (600,00 złotych) lub nie złożyłeś wniosku o zwolnienie z tej opłaty wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym.
  7. Nie załączyłeś aktualnych (a nie tych, które leżą od 20 lat w szufladzie) aktów stanu cywilnego (akty urodzenia niepełnoletnich dzieci, akt małżeństwa) i kopii pozwu.

Mam nadzieję, że wzory pozwów, które zamieściłam na swoim blogu pomogą Ci odpowiednio sformułować swoje żądania 🙂

Co zrobić gdy byłeś podsłuchiwany.

Grażyna Tomanek        18 października 2017        3 komentarze

Prywatność to nasz wielki skarb. Każdy ma prawo, aby po zamknięciu drzwi swojego mieszkania po prostu być sobą. Ustawa chroni m.in. nasze prawo do intymności, tajemnicy czy poszanowania miru domowego. Generalnie mamy prawo do tego, aby czuć się bezpiecznie w swoich czterech ścianach.

Niestety, życie pokazuje, że powyższe uprawnienia często są łamane. Niektórzy z nas odkrywają, że są lub byli podsłuchiwani.

Taka wiadomość budzi złość, niedowierzanie i bezsilność.

Zakładanie podsłuchu stało się powszechnym narzędziem rozwodzących się małżonków. Nielegalnie zdobyte nagrania są materiałem dowodowym w procesie (o czym pisałam tutaj), wobec czego pokusa ich zdobycia jest wielka.

Podsłuchiwanie jest przestępstwem opisanym w art. 267 § 3 kodeksu karnego, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Przestępstwo jest ścigane na wniosek tzn., że musisz go złożyć, aby prokuratura podjęła kroki zmierzające do ukarania sprawcy. Najlepiej przygotować wniosek pisemny i przesłać go do miejscowej prokuratury. Wizyta na komisariacie niestety często kończy się przekonaniem pokrzywdzonego, że ,,nie warto”

Kiedy mamy poczucie krzywdy, rodzi się w nas chęć wendety, niektóre z pomysłów na wyrównanie rachunków niekoniecznie są zgodne z prawem i mogą narazić nas na kłopoty.

Zamiast pielęgnować uczucie bezsilności, złóż wniosek o ściganie przestępstwa.

Przedawnienie karalności następuje po 5 latach.

Uchylenie alimentów na dorosłe dziecko

Grażyna Tomanek        27 września 2017        Komentarze (0)

Wiele lat temu w wyroku rozwodowym zasądzono od Ciebie alimenty na dziecko. Lata minęły, dziecko urosło, podjęło pracę a może i wstąpiło w związek małżeński a alimenty… pozostały.

Jak uchylić alimenty na dorosłe dziecko?

Zakładam, ze relacje z dorosłym już dzieckiem nie są najlepsze,  a więc nie wchodzi w grę rozmowa, jaką w pewnym momencie ojciec z potomkiem powinien przeprowadzić.

W takiej sytuacji proponuję w pierwszej kolejności zwrócić się do dziecka z wezwaniem przedsądowym zawierającym prośbę o zrzeczenie się alimentów i zaprzestanie ich egzekwowania. W piśmie zasugeruj, że w razie potrzeby wystąpisz na drogę sądową, co niestety wiąże się z kosztami (i nie są to czcze pogróżki).

Jeśli pismo nie poskutkuje, musisz wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli chcesz, możesz do pozwu dołączyć swoje wezwanie przedsądowe, aby wykazać, że droga sądowa nie jest przedwczesna i że pozwany powinien ponosić koszty postępowania.

Pozew składasz do sądu rejonowego miejsca zamieszkania pozwanego (dziecka). Opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiot sporu (a przedmiot sporu to wartość alimentów za 1 rok).

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z reguły odbywa się z datą wyrokowania, ale udało mi się również doprowadzić do uchylenia alimentów wstecz, chociaż muszę zaznaczyć, że są to sytuacje wyjątkowe.

Przygotowałam dla Ciebie wzór pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, który możesz pobrać poniżej.

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wzór

Podwyższenie alimentów przez sąd II instancji

Grażyna Tomanek        19 września 2017        Komentarze (1)

Dzięki  Waszym komentarzom wiem, jakie macie problemy i o czym powinnam pisać. Dlatego dziękuję, że je wstawiacie i przepraszam, że nie jestem w stanie na wszystkie odpisywać.

Ciekawe pytanie zadała mi Sylwia:

Witam serdecznie
Bardzo proszę o pomoc.
Wyrokiem Sądu w Okręgowego są zasądzone alimenty po 600 zł na syna
Tym samym wyrokiem kończy się małżeństwo.
Złożyłam apelację tylko co do wysokości alimentów, a więc rozwód się uprawomocnił
Wyrok z apelacji podwyższa kwotę do 850 zł.
Czy zatem od momentu rozwodu nie powinien mi mąż wyrównać?

Oczywiście Sylwia ma rację – powinien wyrównać.

Pisałam już o tym, że w rozwodach dopiero od prawomocności alimenty są wymagane, dlatego istotne jest ustalenie od kiedy wyrok jest prawomocny i wykonalny.

W swoim wcześniejszym wpisie ,,Alimenty potrzebne od zaraz” radziłam aby składać wniosek o zabezpieczenie alimentów. Dodam, że taki wniosek można składać również po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji! Zdarza się, że przeciwnik składa apelację tylko po to, aby odwlec moment płacenia alimentów, wówczas druga strona powinna złożyć wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego.

W sytuacjach, gdy nie został zaskarżony pierwszy punkt wyroku (jak w przypadku Sylwii), a alimenty zostały podwyższone, po rozpoznaniu apelacji pozwany będzie musiał nadpłacić alimenty od daty uprawomocnienia się tego punktu wyroku.

Samodzielne obliczanie daty prawomocności nie jest konieczne, ponieważ data uprawomocnienia się orzeczenia umieszczona jest na klauzuli wykonalności (lub prawomocności). Klauzula ma postać pieczątki przybitej na spodzie orzeczenia i wygląda tak:

Czym jest prawomocność a czym wykonalność?

Prostymi słowami można powiedzieć, że:

wyrok jest prawomocny jeśli nie można się już od niego odwołać,

a wyrok wykonalny to taki, który można egzekwować. Często jedno z drugim się pokrywa (jak na klauzuli powyżej), ale są oczywiście wyjątki. Przykładem mogą być postanowienia zabezpieczające: są wykonalne od zaraz, chociaż można się od nich jeszcze odwołać (czyli wykonalne, ale nieprawomocne).

Pieczątki umieszczane na dokumentach urzędowych z reguły wydają się niegodne naszego zainteresowania, a to błąd!

Od kiedy należą się alimenty?

Od daty umieszczonej na klauzuli.

Jeśli zatem chcesz ustalić, od jakiego momentu należą Ci się alimenty, wyjmij wyrok z szuflady i dokładnie przeczytaj klauzulę wykonalności.