Jak rozwieść się w Polsce

Grażyna Tomanek        13 listopada 2017        Komentarze (0)

Czy mieszkając za granicą, możesz rozwieść się w Polsce?

Kwestię powyższą reguluje Rozporządzenie Rady Europy z dnia 27 listopada 2003 roku, tzw. Bruksela bis. Rozporządzenie dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym Polski i określa zasady jurysdykcji sądów.

Na podstawie kilku przykładów postaram się przedstawić możliwości uzyskania rozwodu w Polsce.

  1. Przypadek najprostszy: kiedy obywatelstwo polskie posiadają oboje małżonkowie, bez względu na to, gdzie aktualnie zamieszkują.
  2. Oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce i przynajmniej jedno z nich nadal zamieszkuje w Polsce.
  3. Powód mieszka za granicą, a pozwany w Polsce.
  4. Powód ma obywatelstwo polskie i co najmniej od 6 miesięcy ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, a pozwany mieszka za granicą.
  5. Przypadek podobny do poprzedniego z tym, że powód nie ma obywatelstwa polskiego, ale mieszka w Polsce co najmniej od roku.
  6. Dla porządku podam, że w Polsce mogą rozwieść się również małżonkowie, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego, ale oboje mają miejsce stałego pobytu na terenie tego kraju.

Elementem wyroku rozwodowego jest orzekanie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Jeżeli dzieci te mieszkają w Polsce, sąd rozstrzygnie również kwestie związane z tą władzą.

W przypadku, gdy dzieci mieszkają za granicą, orzekanie o władzy rodzicielskiej będzie możliwe tylko wówczas, gdy strony w sposób wyraźny bądź dorozumiany wyrażą zgodę na jurysdykcję sądu polskiego. W razie braku takiej zgody, wyrok będzie zawierał tylko rozstrzygnięcie co do rozwodu z pominięciem spraw dotyczących dzieci.

Wzory pozwu możesz pobrać bezpłatnie na moim blogu, a dodatkowe informacje, jak napisać pozew o rozwód zawarłam we wcześniejszym wpisie; tam też przeczytasz jak wygląda sprawa rozwodowa.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz rozwieść się w Polsce, skontaktuj się ze mną mailowo, często udaje się znaleźć rozwiązanie dla sytuacji nietypowych.

O tym, który sąd jest właściwy miejscowo w Polsce postaram się napisać już niedługo.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis: