Postępowanie dowodowe

Czy dziecko może być świadkiem?

Grażyna Tomanek        12 października 2016        Komentarze (0)

W sprawach rozwodowych należy rozgraniczyć sytuację dzieci stron od innych dzieci. ,,Własne dzieci” mogą zeznawać jeżeli ukończyły 17 lat (art. 430 kpc). Piszę o ,,dzieciach”, ale ustawodawca posługuje się pojęciem zstępnych, a zatem ograniczenia powyższe dotyczą również wnuków stron. Dzieci stron jako osoby bliskie mają prawo do odmowy składania zeznań, o czym zostaną poinformowane przez sąd […]