Postępowanie dowodowe

Detektyw w sprawie rozwodowej

Grażyna Tomanek        28 sierpnia 2017        Komentarze (1)

Czy ktoś z nas choć raz nie marzył o tym, aby mieć czapkę niewidkę? Ubrać ją a potem robić co dusza zapragnie: może podglądać, może podsłuchiwać, pozyskiwać informacje… Marzenia (niestety) się spełniają i dziś nawet bez czapki niewidki prawie wszystko jest możliwe: podsłuchiwanie, nagrywanie, lokalizacja, przechwytywanie korespondencji elektronicznej. Jeśli wejdziesz na stronę sklepu z gadżetami […]

Czy dziecko może być świadkiem?

Grażyna Tomanek        12 października 2016        Komentarze (0)

W sprawach rozwodowych należy rozgraniczyć sytuację dzieci stron od innych dzieci. ,,Własne dzieci” mogą zeznawać jeżeli ukończyły 17 lat (art. 430 kpc). Piszę o ,,dzieciach”, ale ustawodawca posługuje się pojęciem zstępnych, a zatem ograniczenia powyższe dotyczą również wnuków stron. Dzieci stron jako osoby bliskie mają prawo do odmowy składania zeznań, o czym zostaną poinformowane przez sąd […]