Październik 2016

Odszkodowanie za zdradę

Grażyna Tomanek        23 października 2016        8 komentarzy

A kto mi zapłaci za zmarnowane życie? Takie pytanie nie raz słyszałam z ust klientek i przyznaję, że były to zawsze kobiety. Lata stania nad garam, czekania z obiadkiem, odkładania własnych ambicji zawodowych jawią się jako niepowetowana krzywda w chwili, gdy niegdysiejszy oblubieniec przestaje wykazywać zainteresowanie rodziną, którą w chwili lekkomyślności założył. I jak tu […]

Czy dziecko może być świadkiem?

Grażyna Tomanek        12 października 2016        Komentarze (0)

W sprawach rozwodowych należy rozgraniczyć sytuację dzieci stron od innych dzieci. ,,Własne dzieci” mogą zeznawać jeżeli ukończyły 17 lat (art. 430 kpc). Piszę o ,,dzieciach”, ale ustawodawca posługuje się pojęciem zstępnych, a zatem ograniczenia powyższe dotyczą również wnuków stron. Dzieci stron jako osoby bliskie mają prawo do odmowy składania zeznań, o czym zostaną poinformowane przez sąd […]